Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Çalışan Memnuniyet Anketi

Logo1 Kısa.png

Yeditepe Üniversitesi'nin süreçlerini daha etkin yönetebilmesi amacıyla ilgili anketi yanıtlamayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli Akademik/İdari Çalışanımız,

Kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen kurumumuzun bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması açısından aşağıda yer alan soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Misyonu; Küresel bilim, teknoloji ve sanat dünyasında yeni yüzyılın gereksinimlerine yönelik, tüm yüksek öğretim düzeylerinde çağdaş eğitim sunmak ve bu yönde toplumun gereksinimlerini gözeten ve üretime dönüşen araştırmalar yapmaktır.

Yeditepe Üniversitesi Vizyonu; Sağlık, teknoloji, sosyal insan bilimleri ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerinde en yüksek düzeyde kabul edilen, meraklı, yaratıcı, çözümleyici, girişimci ve araştırmacı öğrenci yetiştirmek; dünyada değişen ve gelişen eğitim biçim ve yaklaşımlarını nitelikli öğretim üyeleri ile uygulayarak sürdürebilen bir üniversite olmaktır.

Bu ankette 8 soru var.