Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

2020-2021 Akademik Yılı Akran Danışmanlığı Değerlendirme Formu (2020-2021 Academic Year Peer Advising Evaluation Form)

Logo1 Kısa.png

Sevgili Öğrenciler / Dear Students,

Aşağıda Üniversitemizde öğrenimizin ilk senesinde katıldığınız akran danışmanlığı programını değerlendirmeniz için sorular yer almaktadır. Çalışmanın sonuçları programın daha etkili bir şekilde düzenlenmesini sağlayacağından, içtenlikle vereceğiniz cevaplar büyük fayda sağlayacaktır.  

This survey aims to assess the degree of your satisfaction from the peer advisory program. Since the results of the study will be used to improve the effectiveness of the program, your sincere answers will be helpful. 

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.  

Thank you for your participation.

Öğrenci Dekanlığı / Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi 

Office of Dean of Students / Office of Individual and Academic Development

Bu ankette 21 soru var.