Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Akademik Birimler İçin Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Logo1 Kısa.png

Yeditepe Üniversitesi'nin süreçlerini daha etkin yönetebilmesi amacıyla ilgili anketi yanıtlamayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarının iyileştirilmesi ve Stratejik Planımızın değerlendirilmesinde paydaş olarak görüşlerinize ihtiyaç duymaktayız. Bu anket verilerinin değerlendirilmesinde gizlilik ilkesine göre hareket edilecek, tutulacak kayıtlarda anketi yanıtlayan kişilerin isimlerine/kurumlarına yer verilmeyecektir.

Bu ankette 16 soru var.